Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym raftravel.pl, należącym do firmy transportowej Raftravel – Rafał Świętoniowski z siedzibą w Maleniska 60A, 37-500 Jarosław, NIP: 7921602430.

 1. Administrator danych osobowych
  1.1. Administratorem danych osobowych jest Raftravel – Rafał Świętoniowski z siedzibą w Maleniska 60A, 37-500 Jarosław, NIP: 7921602430.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych
  2.1. Firma transportowa Raftravel przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy przewozu osób lub paczek.
  2.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych firmy transportowej Raftravel, wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez Klienta.
  2.3. Dane osobowe zbierane są również w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i reklamacje składane przez Klientów.
  2.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie transportowej Raftravel.
 3. Kategorie danych osobowych
  3.1. Firma transportowa Raftravel przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane dotyczące zamówionych usług.
  3.2. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom niż te, z którymi współpracuje firma transportowa Raftravel w celu realizacji przewozów oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Prawa Klienta
  4.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4.2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.
  4.3. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie lub gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
  4.4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pliki cookies
  5.1. Serwis internetowy raftravel.pl zbiera dane osobowe Klientów za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularzy rezerwacyjnych, komentarzy oraz plików cookies. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia przeprowadzenia rezerwacji oraz dostarczenia informacji o usługach firmy transportowej Raftravel.
  5.2. Serwis internetowy raftravel.pl używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu Klienta podczas przeglądania strony. Pliki cookies służą m.in. do dostosowania serwisu do preferencji Klienta oraz analizowania ruchu na stronie.
  5.3. Serwis internetowy raftravel.pl używa plików cookies do zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu przez Klienta, takich jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj urządzenia, ilość odwiedzonych stron oraz czas spędzony na stronie.
  5.4. Klient może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W takim przypadku niektóre funkcjonalności serwisu internetowego mogą jednak nie działać poprawnie.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych
  6.1. Firma transportowa Raftravel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
  6.2. Firma transportowa Raftravel chroni dane osobowe Klientów przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.
 7. Kontakt
  7.1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro.raftravel@gmail.com
  7.2. Firma transportowa Raftravel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na stronie internetowej raftravel.pl